JUSC

Studentski servis

Kontakt:

tel: +387 33 213 - 876

adresa: Maršala Tita 38 d

mail: servis@jusc.ba

Usluge posredovanja u privremenom i povremenom zapošljavanju studenata

JU Studentski centar Sarajevo u okviru registrovanih dopunskih djelatnosti, pruža usluge posredovanja u privremenom i povremenom zapošljavanju studenata i to putem svoje poslovne jedinice "Agencija za privremeno i povremeno zapošaljavanje"(Studentski servis). Ova dopunska djelatnost Studentskog centra egzistira od samog osnivanja ove Ustanove, tj. od davne 1959. godine i svoj rad nije prekidala ni u vrijeme ratne opsade našeg grada.


Da bi bio član Studentskog servisa potrebna je sljedeća dokumentacija:

- potvrda da je redovan student nekog od Univerziteta u BiH,

- kopija lične karte,

- kopija cipsove prijavnice(prijava o mjestu boravka),

- kopija kartice žiro računa neke od banaka.


Naš Studentski servis na godišnjem nivou posreduje u privremenom i povremenom zapošljavanju cca 1500 studenata i to na teritoriji cijele BiH.

Najčešći privremeni i povremeni poslovi studenata, članova našeg Servisa su:

- promocije roba i usluga po poslovnim centrima, ispomoć na elektronskoj obradi podataka, ispomoć na utovaru i istovaru roba, te razni fizički poslovi koji nisu sistematizovani kod pravnih lica, korisnika naših usluga.

Naša dugogodišnja adresa je Titova 38 d Sarajevo, gdje se može regulisati status člana Studentskog servisa, te otvoriti radni nalog za privremeno i povremeno angažovanje.