JUSC

Kontakt

JUSC Facebook

JAVNA USTANOVA "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO

Kontakt Info

Direkcija


TRN, ID, PDV, Poreski broj

 • TRN : 1610000004420010 kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina; SWIFT RZBABA 2S
 • ID broj: 4200458760008;
 • PDV broj: 200458760008,
 • Poreski broj : 01073019 kod Poreske uprave Centar UF/I -5167/00 kod Kantonalnog suda u Sarajevu

Uprava Nedžarići

 • Aleja Bosne srebrene bb
 • +387033778582
 • nedzarici@jusc.ba
 • Ponedjeljak - Petak (8h - 20h)

Uprava Bjelave

 • Bardakčije 1
 • +387033568641
 • bjelave@jusc.ba
 • Ponedjeljak - Petak (8h - 20h)